Wijk : Binnenstad

De wijk is Binnenstad gelegen in de gemeente Leeuwarden in de provincie Fryslân in Noord-Nederland.

In deze wijk leven circa 5825 inwoners.

Aantal

%

% landelijk

Man

3115

53,61%

49,68 %

Vrouw

2695

46,39%

50,32 %

Totaal

5825

De bevolking is verdeeld in de volgende leeftijdklasses (in %)

Leeftijdsklasse

 

 % Landelijk

Tot en met 14 jaar

3,38 %

14,89 %

15 tot en met 24 jaar

33,63 %

12,43 %

25 tot en met 44 jaar

36,5 %

22,30 %

45 tot en met 64 jaar

16,63 %

29,96 %

65 jaar en ouder

9,88 %

20,52 %

De burgerlijke staat in deze wijk is als volgt (in %)

 

Burgerlijke staat % % Landelijk
Ongehuwd 77,88 % 46,50 %
Gehuwd 12,24 % 41,56 %
Gescheiden 7,75 % 7,07 %
Verweduwd 2,13 % 4,87 %

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.