‘s-Gravendreef College voor vbo, mavo, havo

‘s-Gravendreef College voor vbo, mavo, havo is gevestigd in ‘S-Gravenhage (provincie Zuid-Holland)

 

Naam ‘s-Gravendreef College voor vbo, mavo, havo
Straat Henri Faasdreef 200
Postcode 2492 JP
Plaats ‘S-Gravenhage
Telefoonnummer
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking PC, RK
Brinnummer 31EW
Vestigingsnummer 31EW02
RMC-regio Haaglanden/Westland

Het soort onderwijs wat gegeven wordt op de ‘s-Gravendreef College voor vbo, mavo, havo : VBO/MAVO/HAVO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.