School voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Eben-Haezer

School voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Eben-Haezer is gevestigd in Kapelle (provincie Zeeland)

 

Naam School voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Eben-Haezer
Straat Coxstraat 9
Postcode 4421 DC
Plaats Kapelle
Telefoonnummer 0113330087
Website bezoek website
Denominatie Reformatorisch
Brinnummer 26NE
Vestigingsnummer 26NE00
RMC-regio Oosterschelde Regio

Het soort onderwijs wat gegeven wordt op de School voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Eben-Haezer : SO ZMLK + VSO ZMLK

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.