Openbare School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen te Emmen

Openbare School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen te Emmen is gevestigd in Emmen (provincie Drenthe)

 

Naam Openbare School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen te Emmen
Straat Zuidlaarderbrink 4
Postcode 7812 GE
Plaats Emmen
Telefoonnummer 0591652190
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 00SU
Vestigingsnummer 00SU00
RMC-regio Zuid-Oost Drenthe

Het soort onderwijs wat gegeven wordt op de Openbare School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen te Emmen : SO ZMLK + VSO ZMLK

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.