Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is gevestigd in Heerlen (provincie Limburg)

Naam
Straat Nieuw-Eyckholt 300
Postcode 6419 DJ
Plaats Heerlen
Telefoonnummer 0454006060
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25JX
Vestigingsnummer
RMC-regio Gewest Limburg-Zuid

Zuyd Hogeschool is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.