Stenden Hogeschool

Stenden Hogeschool is gevestigd in Leeuwarden (provincie Friesland)

Naam
Straat Rengerslaan 8
Postcode 8917 DD
Plaats Leeuwarden
Telefoonnummer 0582441441
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 22EX
Vestigingsnummer
RMC-regio Friesland-noord

Stenden Hogeschool is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.