Saxion Hogeschool

Saxion Hogeschool is gevestigd in Enschede (provincie Overijssel)

Naam
Straat M.H. Tromplaan 28
Postcode 7513 AB
Plaats Enschede
Telefoonnummer 0534871111
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 23AH
Vestigingsnummer
RMC-regio Twente

Saxion Hogeschool is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.