Pedagogische Hogeschool De Kempel

Pedagogische Hogeschool De Kempel is gevestigd in Helmond (provincie Noord-Brabant)

Naam
Straat Deurneseweg 11
Postcode 5709 AH
Plaats Helmond
Telefoonnummer 0492514400
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 08OK
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Pedagogische Hogeschool De Kempel is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.