HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences is gevestigd in Vlissingen (provincie Zeeland)

Naam
Straat Edisonweg 4
Postcode 4382 NW
Plaats Vlissingen
Telefoonnummer 0118489000
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 21MI
Vestigingsnummer
RMC-regio Walcheren

HZ University of Applied Sciences is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.