Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is gevestigd in Leiden (provincie Zuid-Holland)

Naam
Straat Zernikedreef 11
Postcode 2333 CK
Plaats Leiden
Telefoonnummer 0715188800
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking PC, RK
Brinnummer 21RI
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuid-Holland-Noord

Hogeschool Leiden is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.