Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen is gevestigd in Groningen (provincie Groningen)

Naam
Straat Zernikeplein 1
Postcode 9747 AS
Plaats Groningen
Telefoonnummer 0505955610
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25BE
Vestigingsnummer
RMC-regio Centraal en westelijk Groningen

Hanzehogeschool Groningen is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.