Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim is gevestigd in Zwolle (provincie Overijssel)

Naam
Straat Campus 2 -6
Postcode 8017 CA
Plaats Zwolle
Telefoonnummer 0384699911
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 01VU
Vestigingsnummer
RMC-regio IJssel-Vecht

Christelijke Hogeschool Windesheim is een instelling voor PABO

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.