SVO Vakopleiding Food

SVO Vakopleiding Food is gevestigd in Houten (provincie Utrecht)

 

Naam SVO Vakopleiding Food
Straat Sleepboot 2
Postcode 3991 CN
Plaats Houten
Telefoonnummer 0302758181
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 17WH
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

SVO Vakopleiding Food is een instelling voor vakschool

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.