Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS is gevestigd in Apeldoorn (provincie Gelderland)

 

Naam Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS
Straat Ln van de Mensenrechten 500
Postcode 7331 VZ
Plaats Apeldoorn
Telefoonnummer
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 27DV
Vestigingsnummer
RMC-regio Stedendriehoek

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.