Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is gevestigd in Terneuzen (provincie Zeeland)

 

Naam Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Straat Vlietstraat 11-A
Postcode 4535 HA
Plaats Terneuzen
Telefoonnummer 0115641600
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking Opb., PC, RK, Alg
Brinnummer 25PV
Vestigingsnummer
RMC-regio Zeeuwsch-Vlaanderen

Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.