Regionaal Opleidingencentrum van Twente

Regionaal Opleidingencentrum van Twente is gevestigd in Hengelo Ov (provincie Overijssel)

 

Naam Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Straat Gieterij 200
Postcode 7553 VZ
Plaats Hengelo Ov
Telefoonnummer 0748525000
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 27YU
Vestigingsnummer
RMC-regio Twente

Regionaal Opleidingencentrum van Twente is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.