Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel

Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel is gevestigd in Arnhem (provincie Gelderland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel
Straat Zijpendaalseweg 167
Postcode 6814 CJ
Plaats Arnhem
Telefoonnummer 0263129000
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25LF
Vestigingsnummer
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.