Regionaal Opleidingen Centrum Nova College

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College is gevestigd in Haarlem (provincie Noord-Holland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Nova College
Straat Buitenrustlaan 9
Postcode 2012 BL
Plaats Haarlem
Telefoonnummer 0235302000
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25PX
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionaal Opleidingen Centrum Nova College is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.