Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College

Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College is gevestigd in Doetinchem (provincie Gelderland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College
Straat Slingelaan 1
Postcode 7001 EA
Plaats Doetinchem
Telefoonnummer 0314353500
Website bezoek website
Denominatie Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz
Brinnummer 24ZZ
Vestigingsnummer
RMC-regio Achterhoek

Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.