Regionaal Opleidingen Centrum A12

Regionaal Opleidingen Centrum A12 is gevestigd in Ede Gld (provincie Gelderland)

 

Naam Regionaal Opleidingen Centrum A12
Straat Reehorsterweg 80
Postcode 6717 LG
Plaats Ede Gld
Telefoonnummer 0318455500
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 25PM
Vestigingsnummer
RMC-regio Eem en Vallei

Regionaal Opleidingen Centrum A12 is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.