Deltion College

Deltion College is gevestigd in Zwolle (provincie Overijssel)

 

Naam Deltion College
Straat Mozartlaan 15
Postcode 8031 AA
Plaats Zwolle
Telefoonnummer 0388503000
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25PJ
Vestigingsnummer
RMC-regio IJssel-Vecht

Deltion College is een instelling voor regionaal opleidings centrum

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.