Aeres VMBO en Aeres MBO

Aeres VMBO en Aeres MBO is gevestigd in Ede Gld (provincie Gelderland)

 

Naam Aeres VMBO en Aeres MBO
Straat Bovenbuurtweg 27
Postcode 6717 XA
Plaats Ede Gld
Telefoonnummer 0880207020
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 25GV
Vestigingsnummer
RMC-regio Eem en Vallei

Aeres VMBO en Aeres MBO is een instelling voor AOC met vo onderwijs

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.