Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam is gevestigd in Amsterdam (provincie Noord-Holland)

Naam
Straat De Boelelaan 1105
Postcode 1081 HV
Plaats Amsterdam
Telefoonnummer 0205989898
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 21PL
Vestigingsnummer
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam is een instelling voor wo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.