Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht is gevestigd in Utrecht (provincie Utrecht)

Naam
Straat Heidelberglaan 8
Postcode 3584 CS
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 0302533550
Website bezoek website
Denominatie Rijks
Brinnummer 21PD
Vestigingsnummer
RMC-regio Utrecht

Universiteit Utrecht is een instelling voor wo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.