Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft is gevestigd in Delft (provincie Zuid-Holland)

Naam
Straat Prometheusplein 1
Postcode 2628 ZC
Plaats Delft
Telefoonnummer 0152789111
Website bezoek website
Denominatie Rijks
Brinnummer 21PF
Vestigingsnummer
RMC-regio Haaglanden/Westland

Technische Universiteit Delft is een instelling voor wo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.