Hotelschool The Hague

Hotelschool The Hague is gevestigd in ‘S-Gravenhage (provincie Zuid-Holland)

Naam
Straat Brusselselaan 2
Postcode 2587 AH
Plaats ‘S-Gravenhage
Telefoonnummer 0703512481
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 02NR
Vestigingsnummer
RMC-regio Haaglanden/Westland

Hotelschool The Hague is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.