Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool Van Hall Larenstein is gevestigd in Velp Gld (provincie Gelderland)

Naam
Straat Larensteinselaan 26-A
Postcode 6882 CT
Plaats Velp Gld
Telefoonnummer 0263695695
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 30HD
Vestigingsnummer
RMC-regio Arnhem/Nijmegen

Hogeschool Van Hall Larenstein is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.