Hogeschool Thomas More

Hogeschool Thomas More is gevestigd in Rotterdam (provincie Zuid-Holland)

Naam
Straat Stationssingel 80
Postcode 3033 HJ
Plaats Rotterdam
Telefoonnummer 0104657066
Website bezoek website
Denominatie Overige
Brinnummer 30VP
Vestigingsnummer
RMC-regio Rijnmond

Hogeschool Thomas More is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.