Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

Naam
Straat Emmasingel 14
Postcode 5611 AZ
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0402393939
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 02NT
Vestigingsnummer
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Design Academy Eindhoven is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.