De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool is gevestigd in ‘S-Gravenhage (provincie Zuid-Holland)

Naam
Straat Johanna Westerdijkplein 75
Postcode 2521 EN
Plaats ‘S-Gravenhage
Telefoonnummer 0704458888
Website bezoek website
Denominatie Algemeen bijzonder
Brinnummer 27UM
Vestigingsnummer
RMC-regio Haaglanden/Westland

De Haagse Hogeschool is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.