Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Ede is gevestigd in Ede Gld (provincie Gelderland)

Naam
Straat Oude Kerkweg 100
Postcode 6717 JS
Plaats Ede Gld
Telefoonnummer 0318696300
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 25BA
Vestigingsnummer
RMC-regio Eem en Vallei

Christelijke Hogeschool Ede is een instelling voor hbo

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.