Zeister Vrije School

Zeister Vrije School is gevestigd in Zeist (provincie Utrecht)

 

Naam Zeister Vrije School
Straat Burg. Van Tuyll-laan 35
Postcode 3707 CV
Plaats Zeist
Telefoonnummer 0306924053
Website bezoek website
Denominatie Antroposofisch
Brinnummer 21OM
Vestigingsnummer 21OM00
RMC-regio Utrecht

Per 1 oktober 2020 waren er 402 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.