Windhoek

Windhoek is gevestigd in Almelo (provincie Overijssel)

 

Naam Windhoek
Straat Windslaan 14
Postcode 7607 PB
Plaats Almelo
Telefoonnummer 0564454180
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 14BB
Vestigingsnummer 14BB00
RMC-regio Twente

Per 1 oktober 2020 waren er 520 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.