Wereldwijs

Wereldwijs is gevestigd in Houten (provincie Utrecht)

 

Naam Wereldwijs
Straat Guldenslag 131
Postcode 3991 WE
Plaats Houten
Telefoonnummer 0306343217
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 21LO
Vestigingsnummer 21LO00
RMC-regio Utrecht

Per 1 oktober 2020 waren er 229 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.