Vrijeschool Brabant

Vrijeschool Brabant is gevestigd in Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Vrijeschool Brabant
Straat Nuenenseweg 6
Postcode 5631 KB
Plaats Eindhoven
Telefoonnummer 0402452948
Website bezoek website
Denominatie Antroposofisch
Brinnummer 21NB
Vestigingsnummer 21NB00
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 206 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.