Sint Alfonsusschool voor Basisonderwijs

Sint Alfonsusschool voor Basisonderwijs is gevestigd in Roermond (provincie Limburg)

 

Naam Sint Alfonsusschool voor Basisonderwijs
Straat Herkenbosscherweg 22
Postcode 6045 AR
Plaats Roermond
Telefoonnummer 0475317923
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 03SR
Vestigingsnummer 03SR00
RMC-regio Gewest Limburg-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 217 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.