School Loevestein

School Loevestein is gevestigd in Gorredijk (provincie Friesland)

 

Naam School Loevestein
Straat Berend Wapstrastrjitte 1-3
Postcode 8401 NN
Plaats Gorredijk
Telefoonnummer 0513461557
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 13SX
Vestigingsnummer 13SX00
RMC-regio Friesland-Oost (‘de Friese Wouden’)

Per 1 oktober 2020 waren er 212 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.