Roomskatholieke Basisschool Sint Joseph-School

Roomskatholieke Basisschool Sint Joseph-School is gevestigd in Leiden (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Roomskatholieke Basisschool Sint Joseph-School
Straat Oppenheimstraat 8
Postcode 2313 JE
Plaats Leiden
Telefoonnummer 0715132263
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 20VB
Vestigingsnummer 20VB00
RMC-regio Zuid-Holland-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 848 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.