Rooms Katholieke Basisschool Het Palet

Rooms Katholieke Basisschool Het Palet is gevestigd in Zoetermeer (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Rooms Katholieke Basisschool Het Palet
Straat Marsgeel 14
Postcode 2718 BZ
Plaats Zoetermeer
Telefoonnummer 0793610082
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 22LY
Vestigingsnummer 22LY00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 371 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.