Rooms Katholieke Basisschool Erasmus

Rooms Katholieke Basisschool Erasmus is gevestigd in Alkmaar (provincie Noord-Holland)

 

Naam Rooms Katholieke Basisschool Erasmus
Straat J.M.P.de Biestraat 2-4
Postcode 1827 PA
Plaats Alkmaar
Telefoonnummer 0725624215
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 22JV
Vestigingsnummer 22JV00
RMC-regio Alkmaar

Per 1 oktober 2020 waren er 186 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.