Rooms Katholieke Basisschool Emmaus

Rooms Katholieke Basisschool Emmaus is gevestigd in Voorhout (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Rooms Katholieke Basisschool Emmaus
Straat Bonekruidstraat 11
Postcode 2215 BG
Plaats Voorhout
Telefoonnummer 0252223313
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 22LN
Vestigingsnummer 22LN00
RMC-regio Zuid-Holland-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 201 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.