Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Rooms Katholieke Basisschool De Palster is gevestigd in Culemborg (provincie Gelderland)

 

Naam Rooms Katholieke Basisschool De Palster
Straat Hageroos 1
Postcode 4102 JN
Plaats Culemborg
Telefoonnummer 0345514766
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 09WU
Vestigingsnummer 09WU00
RMC-regio Rivierenland

Per 1 oktober 2020 waren er 147 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.