Rooms Katholieke Basisschool De Heiacker

Rooms Katholieke Basisschool De Heiacker is gevestigd in Veldhoven (provincie Noord-Brabant)

 

Naam Rooms Katholieke Basisschool De Heiacker
Straat Weldsehei 2
Postcode 5508 WR
Plaats Veldhoven
Telefoonnummer 0402535729
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 21PA
Vestigingsnummer 21PA00
RMC-regio Zuidoost-Brabant

Per 1 oktober 2020 waren er 286 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.