Roald Dahl School

Roald Dahl School is gevestigd in Zwaag (provincie Noord-Holland)

 

Naam Roald Dahl School
Straat Meetketting 1
Postcode 1689 XD
Plaats Zwaag
Telefoonnummer 0229845002
Website bezoek website
Denominatie Interconfessioneel
Brinnummer 29XL
Vestigingsnummer 29XL00
RMC-regio West-Friesland

Per 1 oktober 2020 waren er 412 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.