RK Basisschool de Rietvink

RK Basisschool de Rietvink is gevestigd in Zaandam (provincie Noord-Holland)

 

Naam RK Basisschool de Rietvink
Straat P.A. van Meverstraat 3
Postcode 1507 XE
Plaats Zaandam
Telefoonnummer 0752010119
Website bezoek website
Denominatie Rooms-Katholiek
Brinnummer 22KB
Vestigingsnummer 22KB00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 285 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.