Reformatorische Basisschool De Akker

Reformatorische Basisschool De Akker is gevestigd in Amstelveen (provincie Noord-Holland)

 

Naam Reformatorische Basisschool De Akker
Straat Kringloop 471-473
Postcode 1186 HD
Plaats Amstelveen
Telefoonnummer 0206451908
Website bezoek website
Denominatie Reformatorisch
Brinnummer 21QN
Vestigingsnummer 21QN00
RMC-regio Agglomeratie Amsterdam

Per 1 oktober 2020 waren er 82 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.