Protestants Christelijke Basisschool Prins Bernhard

Protestants Christelijke Basisschool Prins Bernhard is gevestigd in Ermelo (provincie Gelderland)

 

Naam Protestants Christelijke Basisschool Prins Bernhard
Straat Wiekslag 25
Postcode 3853 BG
Plaats Ermelo
Telefoonnummer 0341551624
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 13ZF
Vestigingsnummer 13ZF00
RMC-regio Noordwest-Veluwe

Per 1 oktober 2020 waren er 172 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.