PC basisschool Oranje Nassau

PC basisschool Oranje Nassau is gevestigd in Rijnsburg (provincie Zuid-Holland)

 

Naam PC basisschool Oranje Nassau
Straat De Ruijterstraat 9
Postcode 2231 RT
Plaats Rijnsburg
Telefoonnummer 0714082347
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 13ZJ
Vestigingsnummer 13ZJ00
RMC-regio Zuid-Holland-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 208 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.