P.C. Basisschool De Ley

P.C. Basisschool De Ley is gevestigd in Leiden (provincie Zuid-Holland)

 

Naam P.C. Basisschool De Ley
Straat Kiljanpad 2
Postcode 2321 SK
Plaats Leiden
Telefoonnummer 0715722141
Website bezoek website
Denominatie Protestants-Christelijk
Brinnummer 17QS
Vestigingsnummer 17QS00
RMC-regio Zuid-Holland-Noord

Per 1 oktober 2020 waren er 198 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.