Openbare Daltonschool Westland

Openbare Daltonschool Westland is gevestigd in Naaldwijk (provincie Zuid-Holland)

 

Naam Openbare Daltonschool Westland
Straat de Savornin Lohmanstraat 1
Postcode 2672 BB
Plaats Naaldwijk
Telefoonnummer 0174623913
Website bezoek website
Denominatie Openbaar
Brinnummer 21KE
Vestigingsnummer 21KE00
RMC-regio Haaglanden/Westland

Per 1 oktober 2020 waren er 190 leerlingen ingeschreven op deze school.

Toelichting :

Iedere school is ingeschreven in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) van het Ministerie van OCW. Het BRIN-nummer is een vier tekens lange alfanumerieke code. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. Deze code van zes cijfers heet volgens DUO het vestigingsnummer.

In de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

Meer informatie over bronnen en berekeningen.